Konsultacja
Online

PRAWA PACJENTA

Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

Masz prawo do poszanowania godności i intymności

Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia

Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat

Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych

Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego

Masz prawo do opieki duszpasterskiej

Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Twoje prawa w przychodni, ośrodku zdrowia, poradni, ambulatorium, aptece

Twoje prawa w szpitalu

Masz prawo do dochodzenia swoich praw

Masz prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

Masz prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

gov.pl/zdrowie/prawa-pacjenta/

 

 

 

Obowiązujące stawki-opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 

jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 8 zł

jedna strona kopii dokumentacji medycznej 80 gr.

wydanie dokumentacji na nośniku 1 zł